เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต 1 - 3 บรรทัด (HITACHI INKJET)
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์วันที่หมดอายุ แบบ 2 บรรทัด (HITACHI INKJET) เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลส ทนน้ำได้ระดับในระดับ (IP 55) เหมาะสำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ล๊อตการผลิต เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต สามารถพิมพ์ได้มากสุด 2 บรรทัด (ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอักษร) ขนาดตัวอักษร 5x5 , 5x8 , 7x10 , 12x16 เครื่องพิมพ์วันที่หมดอาย ...
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต 3 - 5 บรรทัด (HITACHI INKJET)
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์วันที่หมดอายุ แบบ 3 - 5 บรรทัด (HITACHI INKJET) เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลส ทนน้ำได้ระดับในระดับ (IP 55) เหมาะสำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ล๊อตการผลิต เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต สามารถพิมพ์ได้มากสุด 5 บรรทัด (ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอักษร) ขนาดตัวอักษร 5x5 , 5x8 , 7x10 , 12x16 เครื่องพิมพ์วันที่หม ...
ระบบโดย OpenCart
Copyright © 2010 www.nli-engineering.com All rights reserved. Design by Teawpai | ภาษาไทยโดย Opencart2004