ด้ายเย็บกระสอบ

ด้ายเย็บกระสอบ

เราเป็นโรงงานผลิตด้ายเย็บกระสอบจากด้ายสปั่นโพลีเอสเตอร์มาตรฐานเบอร์ 20/1x6 (20/6) มีความยืดยุ่นและทนแรงดึงสูง ด้ายเย็บกระสอบสำหรับเย็บกระสอบบรรจุข้าวสาร กระสอบปุ๋ย กระสอบแป้ง กระสอบน้ำตาล เม็ดพลาสติก เหมาะสำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบนิวลองทุกรุ่น เช่น จักรเย็บกระสอบแบบมือถือหรือจักรเย็บกระสอบติดแท่น ด้ายเย็บถุงมีให้เลือกมากมายหลายสีด้วยกัน เช่น สีขาว สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีส้ม สีน้ำเงิน สีม่วง เป็นต้น

ด้ายเย็บกระสอบสีขาว
ด้ายเย็บกระสอบสีขาวผลิตจากด้ายสปั่นโพลีเอสเตอร์เบอร์ 20/1x6 (20/6) สามารถทนแรงดึงได้สูงสุดที่ 7 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 2 ขนาดคือ ขนาดหลอดเล็กสำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบมือถือ ขนาด 250 กรัม (280 กรัมรวมแกน) และ ขนาดหลอดใหญ่ หลอดละ 1 กิโลกรัม (1.1 กิโลกรัมรวมแกน) สำหรับใช้กับ จักรเย็บกระสอบติดแท่น ด้ายเย็บถุงสีขาวสามารถเย็บกระสอบที่บรรจุข้าวสาร ปุ๋ย ...
ความคิดเห็น 1 รายการ
ด้ายเย็บกระสอบสีน้ำเงิน
ด้ายเย็บกระสอบสีน้ำเงิน ด้ายเย็บถุงสีน้ำเงิน ผลิตจากด้ายสปั่นเบอร์ 20/1x6 (20/6) สามารถทนแรงดึงได้สูง ทำให้ไม่เปื่อยหรือขาดง่าย ด้ายเย็บกระสอบ มี 2 ขนาดด้วยกัน คือ ด้ายเย็บกระสอบสีน้ำเงินหลอดเล็ก ขนาด 250 กรัม (280 กรัมรวมแกน) สำหรับใช้กับ จักรเย็บกระสอบมือถือ และ ด้ายเย็บกระสอบสีน้ำเงินหลอดใหญ่ ขนาด 1 กิโลกรัม (1.1 กิโลกรัมรวมแกน) สำห ...
ด้ายเย็บกระสอบสีเขียว
ด้ายเย็บกระสอบ มี 2 ขนาดด้วยกัน คือ ด้ายเย็บกระสอบสีเขียวหลอดเล็ก ขนาด 250 กรัม (280 กรัมรวมแกน) สำหรับใช้กับ จักรเย็บกระสอบมือถือ และ ด้ายเย็บกระสอบสีเขียวหลอดใหญ่ ขนาด 1 กิโลกรัม (1.1 กิโลกรัมรวมแกน) สำหรับใช้กับ จักรเย็บกระสอบติดแท่น ด้ายเย็บถุง ด้ายเย็บกระสอบสีเขียว ผลิตจากด้ายสปั่นเบอร์ 20/1x6 สามารถทนแรงดึงได้ ...
ด้ายเย็บกระสอบสีเหลือง
ด้ายเย็บกระสอบสีเหลือง ด้ายเย็บถุงสีเหลืองหลอดเล็ก สำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบมือถือ ด้ายเย็บกระสอบสีเหลืองหลอดใหญ่ สำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบติดแท่น ด้ายเย็บกระสอบ มีความยืดยุ่นได้ดีและด้ายเย็บถุงมีความเหนียวมากจึงทำให้ไม่ขาดและเปื่อยได้ง่าย เราเป็นโรงงานผลิต ด้ายเย็บกระสอบสีเหลือง เบอร์ 20/1x6 เบอร์มาตรฐานใช้สำหรับเย็บปากกระสอบ ...
ด้ายเย็บกระสอบสีชมพู
ด้ายเย็บกระสอบ ด้ายเย็บกระสอบสีชมพู ผลิตจาก ด้ายสปั่นเย็บกระสอบแบบมาตรฐานเบอร์ 20/1x6 (20/6) ด้ายเย็บกระสอบสีชมพู แบ่งออกได้เป็น 2 ขนาดคือ ด้ายเย็บกระสอบสีชมพูหลอดเล็ก สำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบมือถือ และ ด้ายเย็บกระสอบสีชมพูหลอดใหญ่ สำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบติดแท่น มีอัตราทนแรงดึงสูงจึงทำให้ ด้ายเย็บกระสอบสีชมพู เหนียว ไม่เปลื่อยหรือขาดง่าย ...
ด้ายเย็บกระสอบสีฟ้า
ด้ายเย็บกระสอบ ด้ายเย็บถุงสีฟ้า ผลิตจากด้ายสปั่นเบอร์ 20/1x6 (20/6) มาตารฐานสำหรับจักรเย็บทั่วไป ด้ายเย็บกระสอบสีฟ้า สามารถทนแรงดึงได้สูงสุดที่ 7 กิโลกรัม ด้ายเย็บกระสอบสีฟ้า มี 2 ขนาดด้วยกัน คือ ด้ายเย็บกระสอบสีฟ้าหลอดเล็ก ขนาด 250 กรัม (280 กรัมรวมแกน) สำหรับใช้กับ จักรเย็บกระสอบมือถือ และ ด้ายเย็บกระสอบสีฟ้าหลอดใหญ่ ขนาด 1 กิโลกรัม (1.2 กิโลกรัมรว ...
ด้ายเย็บกระสอบสีม่วง
ด้ายเย็บกระสอบ ด้ายเย็บถุง เราเป็นโรงงานผลิตด้ายสปั่นเย็บกระสอบมาตรฐานเบอร์ 20/1x6 (20/6) ด้ายเย็บกระสอบสีม่วง มี 2 ขนาดคือ ด้ายเย็บกระสอบสีม่วงหลอดเล็ก และ ด้ายเย็บกระสอบสีม่วงหลอดใหญ่สำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบมือถือและจักรเย็บกระสอบติดแท่น ด้ายเย็บกระสอบสีม่วงเหนียวทนทานไม่ขาดง่าย ด้ายเย็บกระสอบสีม่วง ห ...
ด้ายเย็บกระสอบสีส้ม
ด้ายเย็บกระสอบ ด้ายเย็บถุง ผลิตจากด้ายสปั่นเย็บกระสอบมาตรฐานเบอร์ 20/1x6 (20/6) ด้ายเย็บกระสอบสีส้ม มี 2 ขนาดคือ ด้ายเย็บกระสอบสีส้มหลอดเล็ก และ ด้ายเย็บกระสอบสีส้มหลอดใหญ่สำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบมือถือและจักรเย็บกระสอบติดแท่น ด้ายเย็บกระสอบสีส้ม เหนียวทนทาน มีแรงยืดหยุ่นสูงสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เปื่อยหรือขาดง่าย ด้ายเย็บก ...
ด้ายเย็บกระสอบสีแดง
ด้ายเย็บกระสอบ ด้ายเย็บกระสอบสีแดง เราเป็นโรงงานผลิตด้ายสปั่นเย็บกระสอบมาตรฐานเบอร์ 20/1x6 ด้ายเย็บกระสอบ มี 2 ขนาดคือ ด้ายเย็บกระสอบสีแดงหลอดเล็ก และ ด้ายเย็บกระสอบสีแดงหลอดใหญ่สำหรับใช้กับจักรเย็บกระสอบมือถือและจักรเย็บกระสอบติดแท่น ด้ายเย็บกระสอบสีแดงเหนียวทนทานไม่ขาดง่าย ด้ายเย็บกระสอบสีแดง หลอดเล็ก ...
ระบบโดย OpenCart
Copyright © 2010 www.nli-engineering.com All rights reserved. Design by Teawpai | ภาษาไทยโดย Opencart2004