เครื่องป้อนถุง

เครื่องพับปากถุงอัตโนมัติ
เครื่องพับปากถุงอัตโนมัติ สำหรับใช้กับเครื่องจักรเย็บกระสอบแบบติดแท่นสามารถพับปากถุงได้หลายชนิด เช่น กระสอบพลาสติกสาน กระสอบพลาสติกสานเคลือบ เป็นต้น เครื่องพับปากถุง ใช้มอเตอร์ขับ 1/4HP 380 VAC ความเร็ว 9 - 12 เมตร/นาที เครื่องพับปากถุงอัตโนมัติ รุ่น CP-4900 รุ่น (Model) : CP-4900 ...
ระบบโดย OpenCart
Copyright © 2010 www.nli-engineering.com All rights reserved. Design by Teawpai | ภาษาไทยโดย Opencart2004