เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็น แอล ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (NLI ENGINEERING COMPANY LIMITED)

บริษัท เอ็น แอล ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 โดยดำเนินการจัดจำหน่ายจักรเย็บกระสอบ ด้ายเย็บกระสอบ ระบบสายพานลำเลียง เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ เป็นต้น โดยช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นช่างเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่าน ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าต่อเนื่องเสมอมา ทางบริษัทจึงยังคงพัฒนาต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นการบริการหลังและก่อนการขาย ความทันสมัย ความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพให้ลูกค้าพึ่งพอใจเป็นสิ่งสำคัญ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเวลาอันใกล้นี้ จะได้รับความไว้วางใจจากทางลูกค้าทุกท่านจะให้เราได้มีโอกาสเข้าไปดูแลเครื่องจักรของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการทำงานของท่านให้ดียิ่งขึ้นไป

ระบบโดย OpenCart
Copyright © 2010 www.nli-engineering.com All rights reserved. Design by Teawpai | ภาษาไทยโดย Opencart2004